Tin tức > THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

                                                        

Số TK: 050100004****                                  Số TK: 16540****                                        Số TK: 010935****

Liên Hệ hotline                                             Liên Hệ hotline                                           Liên Hệ hotline

 

 

                                                       

Số TK: 1902 1544 40****                             Số TK: 0600 7229 ****                                  Số TK: 10600686xxxx

Liên Hệ hotline                                            Liên Hệ hotline                                              Liên Hệ hotline

                                                                             

Bạn vui lòng chat với nhân viên hỗ trợ hoặc gửi sms tới số hotline 0984.644.254 để lấy số tài khoản ngân hàng đại diện hợp pháp của sode24h để gửi tiền (nội dung tin nhắn gửi: email đăng nhập của bạn và tài khoản ngân hàng bạn sẽ gửi tiền

Ví dụ: email đăng nhập của bạn là [email protected] và bạn muốn gửi tiền đến số tk ngân hàng Đông Á của sode24h, bạn sẽ soạn tin nhắn như sau:

[email protected] _ Dong A

Chúng tôi sẽ kiểm tra và gửi thông tin chi tiết số tài khoản đại diện của sode24h để bạn có thể chuyển tiền vào. bạn có thể gửi tiền bằng nhiều cách như: gửi từ internet banking, mobile banking, ATM hoặc gửi trực tiếp tại quầy giao dịch của ngân hàng (nội dung gửi tiền tại ngân hàng khi bạn gửi tiền mặt hoặc chuyển khoản online, bạn chỉ ghi họ tên người gửi tiền hoặc email đăng nhập)