Chỉ Tính 2 số giải Tám của xổ số Miền Trung từ 00 đến 99) đặt 10k thắng 920k (Đánh 2 số của giải tám vd: giải Tám về 89 nếu bạn chọn số 89 thì trúng)

Số tiền: (đơn vị tính 1000 VNĐ)

Số tiền chơi tối thiểu là 10 VNĐ