Chỉ Tính 1 số cuối cùng của giải đặc biệt từ 0 đến 9) đặt 100k thắng 920k (Đánh số cuối cùng của giải đặc biệt vd: giải đặc biệt là 134369 nếu bạn chọn số 9 thì trúng)

Số tiền: (đơn vị tính 1000 VNĐ)

Số tiền chơi tối thiểu là 100 VNĐ