Tính kiểu 2 số trong 18 lô xổ số Miền Nam (các số từ 00 đến 99, đặt 15k thắng 90k, nếu số đó về N lần thì tính kết quả x N lần)

Số tiền: (đơn vị tính 1000 VNĐ)

Số tiền chơi tối thiểu là 15 VNĐ