Chỉ Tính 4 số của giải Bảy từ 00 đến 99 đặt 40k thắng 920k (Đánh 4 số của giải 7 vd: giải 7 là 23-25-78-99 nếu bạn chọn số 78 thì trúng)

Số tiền: (đơn vị tính 1000 VNĐ)

Số tiền chơi tối thiểu là 40 VNĐ