Chỉ Tính 1 số hàng chục của giải đặc biệt từ 0 đến 9) đặt 100k thắng 920k (Đánh số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt .vd: giải đặc biệt là 32189 nếu bạn chọn số 8 thì trúng) Ví dụ Đánh Đầu (8) 100k Thắng 920k

Số tiền: (đơn vị tính 1000 VNĐ)

Số tiền chơi tối thiểu là 100 VNĐ