000-099

100-199

200-299

300-399

400-499

500-599

600-699

700-799

800-899

900-999

Chỉ Tính 3 số cuối của giải đặc biệt từ 000 đến 999) đặt 10k thắng 8500k vd: giải đặc biệt là 32189 nếu bạn chọn số 189 thì trúng)

Số tiền: (đơn vị tính 1000 VNĐ) VNĐ

Số tiền chơi tối thiểu là 10 VNĐ